Skip to main content

Medisiner på reise

Du må alltid kunne dokumentere at du eier reseptpliktige medisiner som du har med til eget bruk. Hvor mye du har lov til å ta med varierer med type legemiddel, hvor du skal reise og hvor lenge.

Dokumentasjon som kan være nyttig å ha med:

  • legeerklæring

  • originalemballasjen, helst med etikett fra det norske apoteket

  • medisinliste på engelsk, med informasjon om sykdom og alle medisinene du bruker (virkestoff og doser)
     

Spør på apoteket hvis du er i tvil om hvilke regler som gjelder for medisiner du skal ha med deg på reise til utlandet.

Det kan også være smart å ta med deg en utskrift av din kjernejournal, selv om den er på norsk. Der vil det stå hvilke legemidler du bruker, noe som kan være nyttig både for deg selv og en eventuell behandler.

 

Hvor mye kan du ta med deg?

Ved reiser innenfor EØS-området kan du ta med deg nødvendige medisiner for inntil ett års bruk. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre måneders bruk. Kypros er et EØS land, så her er det ett års regelen som gjelder.

Det gjelder spesielle regler for medisiner som er oppført på dopinglisten eller narkotikalisten - se oversikt nedenfor.

Vitaminer regnes vanligvis som kosttilskudd og ikke som legemidler. Så lenge det er til eget bruk er det ingen begrensning på hvor mye du kan ta med deg på reise. Det gjelder vitaminer som skal tas gjennom munnen og som ikke presenteres med medisinske påstander. Slike produkter regnes som kosttilskudd og reguleres av regelverk som Mattilsynet har ansvar for.  

Medisiner med virkestoffer som er oppført på dopingliste

​Ved reiser kan du, til personlig, medisinsk bruk, ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på dopinglisten for inntil 30 dagers bruk.

 

Reiser til land innenfor Schengen-området

Medisiner som inneholder narkotiske virkestoffer kan du ta med for inntil 30 dagers bruk.  Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler. Du bør ha med deg en "Schengen -attest" som utstedes av apotek og gjelder i inntil 30 dager.

Enkelte medisiner inneholder virkestoffer som står oppført som forbudt på narkotikalisten. Eksempler er medisiner som inneholder sentralstimulerende stoffer, som Concerta, Equasym og Ritalin. For slike medisiner utsteder alle apotek "Schengen-attest" som gjelder inntil 30 dager.

Reiser til land utenfor Schengen-området

Til personlig, medisinsk bruk kan du fra Norge ta med medisiner som inneholder virkestoffer oppført på narkotikalisten for inntil 30 dagers bruk. Dette gjelder  for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler, beroligende midler samt sentralstimulerende stoffer som for eksempel Concerta, Equasym og Ritalin.

Dersom du ved utreise fra Norge til land utenfor Schengen-området har behov for å ha med deg legemidler for mer enn en måneds forbruk, må du ha med legeerklæring fra lege i Norge.

 

 

Type legemiddel Schengen-land Alle land unntatt Schengen Alle land
Legemidler inneholdende narkotika Schengen-attest maks 1 måned. maks 1 måneds forbruk
Legemidler inneholdende stoffer oppført på Dopingforskriften maks 1 måneds forbruk

 

Schengen-land: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike

Kypros er utenfor  Schengen-området.

 

Regler som gjelder ved innreise/retur til Norge

Reisende med folkeregistrert adresse i Norge kan ta med narkotiske legemidler tilsvarende en ukes forbruk etter angitt dosering når legemidlet er anskaffet i utlandet. Den reisende kan likevel medbringe slike legemidler tilsvarende inntil en måneds forbruk etter angitt dosering dersom den reisendes medisinske behov kan dokumenteres ved erklæring fra lege i Norge.

Krav til legeerklæring:

  • Erklæringen må vise at pasienten har et medisinsk behov for den aktuelle behandlingen
  • Legemidlene bør være angitt med preparatnavn, alternativt  med virkestoffnavn dersom legen ikke vet hvilke preparater som inngår i behandlingen
  • Informasjon om dosering. Dersom doseringen ikke fremgår av den norske legeerklæringen, må den fremgå av annen dokumentasjon som den reisende har med seg.

Legeerklæringen som skal benyttes i denne sammenheng har en gyldighet på inntil ett år dersom ikke legen har fastsatt kortere gyldighetstid.

Narkotiske legemidler på reise – endring i reglene fra 1. januar 2016.
  • RGF Logo
  • Cyprus Tourism Organization Logo